BANKI PRZEGRYWAJĄ Z KONSUMENTAMI W SPRAWACH O ZWROTY PROWIZJI

Sądy wydają coraz więcej korzystnych dla konsumentów orzeczeń w sprawach o zwroty prowizji. W sporach z bankami wygrywają konsumenci, którzy dokonali wcześniejszej spłaty zarówno kredytów konsumenckich, jak też kredytów hipotecznych.

 

Wyroki uzyskiwane przez Kancelarię Prawną CERTUS

Przykładowo, wyrokami z dnia 14 maja 2021 r., sygn. akt I C 1812/20 oraz z dnia 18 czerwca 2021 r., sygn. akt XI C 1765/20, Sąd Rejonowy we Wrocławiu zasądził od Banku Handlowego na rzecz Klienta naszej Kancelarii proporcjonale zwroty prowizji pobranych przy kredytach konsumenckich.

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 8 lipca 2021 r., sygn. akt I C 74/21, Sąd Rejonowy w Lubaczowie zasądził natomiast od Banku Pekao na rzecz Klienta naszej Kancelarii proporcjonalny zwrot prowizji pobranej przy kredycie hipotecznym.

 

Różnice między kredytem konsumenckim a hipotecznym

Różnice pomiędzy tymi kredytami polegają na tym, że:

  1. zwrotu części prowizji pobranej przy umowie kredytu konsumenckiego można domagać się w przypadku, gdy umowę zawarto po dniu 17 grudnia 2011 r., a kwota kredytu nie przekracza 255.550,00 zł (środki udostępnione kredytobiorcy, bez odsetek etc.);
  2. zwrotu części prowizji pobranej przy umowie kredytu hipotecznego można domagać się w przypadku, gdy umowę zawarto po dniu 21 lipca 2017 r. Nie jest ważna wysokość udzielonego kredytu, nawet jeśli kredyt przekracza 255.550,00 zł, to konsument spłacając wcześniej zobowiązanie może dochodzić zwrotu części prowizji.

 

Reklamacje do banków

Nie warto zwlekać z podjęciem kroków zmierzających do odzyskania od banku cześci prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu. Część banków dokonuje takich zwrotów jeszcze przed skierowaniem pozwu do Sądu. Część z banków natomiast zwraca konsumentom prowizje wraz z odsetkami po uzyskaniu przez naszą Kancelarię nakazów zapłaty lub wyroków sądowych w I instancji.

Skontaktuj się z Kancelarią Prawną Certus - bezpłatnie pomożemy wyegzekwować środki od banku. Zadzwoń na nr tel. 730 307 301 lub napisz na zwroty@kancelaria-certus.pl

 

Autor tekstu: Jakub Piejak

Wróć do listy