SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO, A ZWROT PROWIZJI

W ostatnim czasie niektóre z banków oraz instytucji finansowych pod wpływem orzecznictwa sądowego oraz stanowiska organów państwowych zmieniły na korzyść konsumentów podejście co do możliwości zwrotu prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego.

Część z banków wprowadza jednak klientów w błąd sugerując, że zwrotowi nie podlega prowizja pobrana przy kredycie hipotecznym. Nie jest to prawdą! Zgodnie z art. 39 ustawy o kredycie konsumenckim przy wcześniejszyj spłacie całości kredytu hipotecznego udzielonego konsumentowi od dnia 22.07.2017 r. można ubiegać się o proporcjonalny zwrot kosztów kredytu, w szczególności prowizji za udzielenie kredytu.

Bank pobiera prowizję najczęściej przy zawarciu umowy, dlatego konsument może starać się o częściowy zwrot tej prowizji nawet gdy kredyt hipoteczny zostanie skonsolidowany albo gdy w trakcie trwania umowy kredytowej konsument sprzeda nieruchomość podmiotowi, który spłaci zobowiązania hipoteczne na rzecz banku.  

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam do kontaktu 730 307 301

 

Wróć do listy