UOKiK postawił zarzuty Santander Bank Polska

Prezes UOKiK postawił bankowi Santander Bank Polska zarzuty stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Niedozwolona praktyka stosowana przez bank polega na odmowie konsumentom, którzy dokonali przedterminowej spłaty całości lub części kredytu hipotecznego, proporcjonalnego zwrotu części pobranych przez bank kosztów tego kredytu, w tym prowizji.

Uprawnienie konsumentów do rozliczenia kosztów kredytu hipotecznego

Rosnące stopy procentowe WIBOR, prowadzące w konsekwencji do wzrostu zobowiązań kredytobiorców wobec banków, są jedną z przyczyn, dla których konsumenci decydują się na wcześniejszą spłatę kredytów hipotecznych.

Konsumenci, którzy zawarli umowy kredytu hipotecznego po dniu 21 lipca 2017 r. oraz spłacili kredyt w całości przed wskazaną w umowie datą spłaty mogą domagać się od banku zwrotu części poniesionych kosztów kredytu, w tym:

♦  prowizji nazywanej często opłatą za przygotowanie i zawarcie umowy;

♦ innych poza odsetkowych kosztów kredytu, np. kosztów ubezpieczenia pobranych za cały okres kredytowania czy opłat za prowadzenie rachunku bankowego.

Dlaczego postawiono zarzuty Santander Bank Polska?

Decyzja Prezesa UOKiK jest efektem prowadzonego od maja 2022 r. postępowania wyjaśniającego wobec 17 banków, w tym Santander Bank Polska, odmawiających konsumentom zwrotu kosztów okołokredytowych przedterminowo spłaconych kredytów hipotecznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że mimo spływających do Santander Bank Polska reklamacji, w których kredytobiorcy domagali się rozliczenia kosztów kredytu hipotecznego w związku z jego przedterminową spłatą, bank negatywnie rozpatrywał żądania konsumentów i takie działanie uznane zostało przez Prezesa UOKiK za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie odmowy rozliczenia kosztów kredytów hipotecznych nadal jest prowadzone wobec takich banków jak: ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Millennium, PKO Bank Polski, Banku Pekao, mBank, BOŚ, Bank Pocztowy czy Bank Handlowy w Warszawie.

W niedalekiej przyszłości można spodziewać się, że Prezes UOKiK postawi podobne zarzuty innym bankom odmawiającym konsumentom proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytów hipotecznych.

Masz roszczenie o zwrot kosztów wcześniej spłaconego kredytu hipotecznego? Napisz do nas na adres: zwroty@kancelaria-certus.pl lub zadzwoń pod nr 730 307 301 – pomożemy Ci odzyskać nadpłacone koszty kredytu!

Kancelaria Prawna Certus reprezentuje konsumentów w sporach z bankami, w tym z Santander Bank Polska, zarówno na drodze reklamacyjnej jak i na drodze sądowej.

 

Autor tekstu: Jakub Piejak

Wróć do listy