W jaki sposób konsument może domagać się zwrotu prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu?

W przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu konsumenckiego warto wystąpić do banku o częściowy zwrot poniesionych kosztów kredytu, w szczególności prowizji bankowej. Często zdarza się, że banki odmawiają dobrowolnego zwrotu prowizji, którą powinny pomniejszyć proporcjonalnie do okresu kredytowania. Banki błędnie sugerują, że prowizja jest kosztem jednorazowym, niezależnym od długości okresu kredytowania, dlatego nie podlega zwrotowi. Działanie banków w tym zakresie jest niezgodne z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, a także orzecznictwem oraz stanowiskiem Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Prezesa UOKiK, wyliczając kwotę do zwrotu bank powinien zastosować metodę liniową, która jest najbardziej przejrzysta oraz najkorzystniejsza dla konsumenta. Polega ona na tym, że poniesione przez konsumenta koszty dzieli się przez liczbę dni obowiązywania umowy, a otrzymany wynik mnoży następnie przez liczbę dni, w których konsument faktycznie korzystał ze środków udzielonych przez bank.

 

Konsument dokonując wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego powinien złożyć w banku reklamację, w której zwróci się o proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów kredytu. Bank powinien rozpatrzyć reklamację oraz udzielić konsumentowi odpowiedzi na papierze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeśli konsument wyrazi na to zgodę, bank może udzielić odpowiedzi na reklamację także drogą sms-ową lub mailową. W sytuacji, gdy bank nie udzieli odpowiedzi we wspomnianym terminie, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem konsumenta.

Spłaciłeś wcześniej kredyt lub pożyczkę? Nie czekaj! Zadzwoń do nas pod numer 536 366 111 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!

Wróć do listy