Wygrywamy z Santander Bank sprawę o zwrot prowizji z kredytu hipotecznego

Mimo wielu wyroków na korzyść klientów, niektóre instytucje finansowe wciąż nie chcą dobrowolnie zwracać prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów. Za nami kolejna wygrana sprawa - tym razem klient odzyskał ponad 10 tysięcy zł.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z 16 maja 2022 oddalił apelację Santander Banku, złożoną od korzystnego dla naszego klienta wyroku Sądu I instancji. Wyrok dotyczył zwrotu prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego (sygn. akt II Ca 1946/21).

Kredytobiorca, reprezentowany przez naszą kancelarię, spłacił swój kredyt hipoteczny po niecałym roku, mimo iż został on udzielony przez bank na 360 miesięcy. W związku z tym, domagał się od banku zwrotu pobranej prowizji, proporcjonalnie do długości okresu korzystania z kapitału. Bank tego dobrowolnie nie uczynił.

Sądy obu instancji, tj. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, a następnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu, uznały roszczenie naszego klienta w całości za zasadne i zasądziły od banku łącznie tytułem zwrotu prowizji, odsetek oraz kosztów procesu kwotę ponad 10 tys. zł.


Spłaciłeś kredyt hipoteczny przed czasem?

Zadzwoń do nas +48 730 307 301 lub napisz na zwroty@kancelaria-certus.pl i odzyskaj prowizję za wcześniejszą spłatę!


Autor: Jakub Piejak

Wróć do listy