Zarzuty naruszenia interesów konsumentów wobec Banku Handlowego i Banku Pocztowego

Część z instytucji finansowych w dalszym ciągu nie dostosowała się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r. oraz narusza obowiązek proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytów na rzecz konsumentów, którzy dokonali wcześniejszej spłaty całości kredytów konsumenckich. Pomimo, że wielu konsumentów składa do banków reklamacje w tym zakresie, niektóre instytucje finansowe w sposób nieuprawniony odmawiają zwrotów części z pobranych prowizji bankowych.

 

Kredytodawcy argumentują takie stanowisko tym, że przywołany wyrok TSUE nie ma bezpośredniego zastosowania, a ustawodawca powinien wyraźnie w art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim zastrzec, że zwrotowi podlegają także pobrane prowizje bankowe. Inne instytucje finansowe swą odmowę uzasadniają tym, że stanowisko wyrażone przez TSUE zastosowanie ma jedynie do kredytów konsumenckich albo zaciągniętych po 11 września 2019 r. albo spłaconych po tej dacie.

 

Działanie banków odmawiających konsumentom zwrotów kosztów kredytów oceniane jest zarówno przez Prezesa UOKiK, jak też przez Rzecznika Finansowego, jako nieuczciwe oraz mogące naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Z ostatnich doniesień wynika, że Prezes UOKiK postawił dwóm bankom, tj. Bankowi Handlowemu oraz Bankowi Pocztowemu, które w sposób rażący naruszają obowiązek zwrotu na rzecz konsumentów kosztów wcześniej spłaconych kredytów, zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

 

Spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed terminem? Wypełnij formularz kontaktowy KLIKNIJ TUTAJ lub zadzwoń pod nr 730 307 301 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!

 

Autor tekstu: Jakub Piejak

 

Wróć do listy