Nieuczciwe praktyki rynkowe banków w zakresie zwrotów prowizji

2021-01-14

Z doniesień medialnych wynika, że Prezes UOKiK prowadzi obecnie przeciwko Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu postępowanie dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wspomniane banki nagminnie odmawiają zwrotów części prowizji na rzecz konsumentów, którzy dokonali wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu.

Zobacz więcej

Różnice pomiędzy spłatą kredytu konsumenckiego a hipotecznego

2020-12-22

Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego udzielonego po dniu 17 grudnia 2011 r. rodzi dla kredytodawcy obowiązek proporcjonalnego zwrotu części prowizji pobranej przy udzieleniu kredytu. Wspomniany obowiązek wynika wprost z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim odnoszącego się do kredytów lub pożyczek udzielanych konsumentom w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej, które nie są zabezpieczone hipotecznie.

Zobacz więcej

Zarzuty naruszenia interesów konsumentów wobec Banku Handlowego i Banku Pocztowego

2020-11-25

Część z instytucji finansowych w dalszym ciągu nie dostosowała się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r. oraz narusza obowiązek proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytów na rzecz konsumentów, którzy dokonali wcześniejszej spłaty całości kredytów konsumenckich.

Zobacz więcej

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ORAZ HIPOTECZNEGO

2020-10-15

Kredyt konsumencki spłacić można w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego informowania banku o zamiarze takiej spłaty. Co istotne, przy wcześniejszej spłacie kredytu w całości bank zobowiązany jest do rozliczenia, a więc zwrotu na rzecz konsumenta m. in. części pobranej prowizji w terminie 14 dni od dokonania spłaty.

Zobacz więcej