SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO, A ZWROT PROWIZJI

2020-07-02

W ostatnim czasie niektóre z banków oraz instytucji finansowych pod wpływem orzecznictwa sądowego oraz stanowiska organów państwowych zmieniły na korzyść konsumentów podejście co do możliwości zwrotu prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego.

Zobacz więcej

W jaki sposób konsument może domagać się zwrotu prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu?

2020-06-16

W przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu konsumenckiego warto wystąpić do banku o częściowy zwrot poniesionych kosztów kredytu, w szczególności prowizji bankowej. Często zdarza się, że banki odmawiają dobrowolnego zwrotu prowizji, którą powinny pomniejszyć proporcjonalnie do okresu kredytowania.

Zobacz więcej

Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2019-12-27

Wielu konsumentów przynajmniej raz w życiu zaciągnęło kredyt lub pożyczkę, w tym tzw. chwilówkę, które pozwoliły na sfinansowanie najróżniejszych potrzeb. Znaczna część z nich dokonała spłaty zobowiązań jeszcze przed upływem okresu, na jaki zawarła umowę z bankiem albo innym pożyczkodawcą, w tym także ze spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową (SKOK). W takiej sytuacji kredytobiorcy mogą ubiegać się o proporcjonalny zwrot kosztów kredytu, w tym pobranej przez bank prowizji oraz odsetek.

Zobacz więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt C-383/18

2019-12-27

11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok potwierdzający, iż "prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta".

Zobacz więcej