Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt C-383/18

2019-12-27

11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok potwierdzający, iż "prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta".

Zobacz więcej