Wypełnij poniższą ankietę i w ciągu 24 h dowiedz się:

Jak możesz odzyskać swoje pieniądze?

Ile pieniędzy otrzymasz?

 

Jeśli spłaciłeś przed czasem kredyt lub pożyczkę udzieloną przez bank lub firmę pożyczkową albo refinansowałeś lub konsolidowałeś swój kredyt, a bank lub firma pożyczkowa pobrali prowizję, ubezpieczenie i opłatę administracyjną za cały okres kredytowania, to należy Ci się zwrot pieniędzy.

 

1. Spłaciłeś kredyt przed terminem zawartym w umowie, refinansowałeś lub dokonałeś jego konsolidacji?

2. Umowę kredytu zawarłeś po 18 grudnia 2011?

3. Wartość Twojego zobowiązania nie przekraczała 255 550zł ?

4. Bank pobrał od Ciebie prowizję za cały okres kredytowania tj. ( Opłatę administracyjną, opłatę ubezpieczeniową) ?

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Certus D. Bielski D. Sroka Radcowie Prawni Spółka Parterska., ul. Skwierzyńska 28/1A, 53-522 Wrocław, e-mail: sekretariat@kancelaria-certus.pl. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej lub podjęcia działań na żądanie osobny, której dane dotyczą przed jej zawarciem oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 pkt. g RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w postaci udzielenia pomocy prawnej. Podanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną oraz nawiązania kontaktu.  Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zlecenia, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania danych lub będą one przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa. Przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub usunięcia ich oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych.