Czym jest prowizja?

Prowizją nazywamy opłatę, którą bank lub podmiot udzielający finansowania dolicza do zaciągniętego kredytu bądź pożyczki. Jest ona wyrażona w procentach i obliczana od kwoty udzielonego zobowiązania. Co istotne przepisy nie regulują wysokości prowizji od kredytu czy pożyczki. W większości przypadków jest ona uzależniona od polityki firmy udzielającej pożyczki czy kredytu i czasami sięga nawet 40%!
 

Jeśli:

- Spłaciłeś kredyt konsumencki, czyli jego wysokość nie była większa niż 255 550 zł, przed terminem;

- Umowę kredytową zawarłeś po 18 grudnia 2011r.;

- Bank pobrał od Ciebie prowizję za cały okres kredytowania;

 

Zwrot prowizji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Wyroku z dnia 11 września 2019r. stwierdził, że Konsument może domagać się zwrotu wszystkich poniesionych kosztów w związku ze spłatą kredytu  bądź pożyczki przed terminem, czyli wcześniej niż było to określone w umowie.  Załoga Kancelarii Prawnej „Certus” służy pomocą przy odzyskiwaniu prowizji! Zobacz czy możesz odzyskać swoje pieniądze?

Nie czekaj zadzwoń do nas pod numer telefonu +48 536 366 111 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!