Czym jest prowizja?

Co to jest prowizja?

Prowizją nazywamy opłatę, którą bank lub podmiot udzielający finansowania dolicza do kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki. Prowizja jest wyrażona w procentach, a podstawą jej obliczenia stanowi  kwota udzielonego finansowania.

Zwrot prowizji - o co chodzi?

Jeżeli wziąłeś jako osoba fizyczna jakikolwiek kredyt hipoteczny po 21 lipca 2017 roku  albo zaciągnałeś kredyt lub pożyczkę po 18 grudnia 2011 roku o wartości max. 255.550,00 zł i spłaciłeś je przed czasem albo refinansowałeś lub konsolidowałeś swój kredyt i faktycznie je spłaciłeś, a bank lub firma pożyczkowa pobrała od Ciebie prowizję, ubezpieczenie lub opłatę administracyjną za cały okres kredytowania (standardowa sytuacja), to należy Ci się zwrot pieniędzy!

Na jakiej podstawie bank musi oddać Ci pieniądze?

Art. 31 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 17 marca 2017 r. stanowi, że:  "W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.”

Ponadto Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 11 września 2019 r. (sygn. akt C-383/18) stwierdził, że Konsument może domagać się zwrotu wszystkich poniesionych kosztów w związku ze spłatą kredytu bądź pożyczki przed terminem, czyli wcześniej niż było to określone w umowie.

Co mogę teraz zrobić?

Nie czekaj zadzwoń do nas pod numer telefonu +48 730 307 301 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!
Możesz też napisać do nas na adres mailowy: certus@kancelaria-certus.pl