Czym jest prowizja?

Co to jest prowizja?

Prowizją nazywamy opłatę, którą bank lub podmiot udzielający finansowania dolicza do kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki. Prowizja jest wyrażona w procentach, a podstawą jej obliczenia stanowi  kwota udzielonego finansowania.

Zwrot prowizji - o co chodzi?

Jeżeli wziąłeś jako osoba fizyczna kredyt lub pożyczkę po 18 grudnia 2011 roku, o wartości max. 250 tys. zł i spłaciłeś przed czasem albo refinansowałeś lub konsolidowałeś swój kredyt, a bank lub firma pożyczkowa pobrali prowizję, ubezpieczenie i opłatę administracyjną za cały okres kredytowania (standardowa procedura), to należy Ci się zwrot pieniędzy!

Na jakiej podstawie bank musi oddać Ci pieniądze?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11 września 2019 r. stwierdził, że Konsument może domagać się zwrotu wszystkich poniesionych kosztów w związku ze spłatą kredytu  bądź pożyczki przed terminem, czyli wcześniej niż było to określone w umowie.

Co mogę teraz zrobić?

Nie czekaj zadzwoń do nas pod numer telefonu +48 730 307 301 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!